Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija
Naktis savivaldybėje

Gegužės 10 d. gimnazistai ir MEPA jaunesnieji ambasadoriai vyko į Šilalės rajono savivaldybės suorganizuotą jaunimo renginį „Naktis savivaldybėje“. Nors pavadinimas liudytų apie miegą, tačiau ten susirinkome visai nemiegoti. Po renginio atidarymo klausėmės pokalbio su Seimo Pirmininko sekretoriato vadovu Luku Kornelijumi Vaičiaku.

„Švęskime Europos dienas kartu"

Gegužės pirmosiomis dienomis jaunesnieji gimnazijos ambasadoriai kvietė švęsti artėjančią Europos Sąjungos dieną. Gimnazijoje vyko pamokos, užsiėmimai ir protmūšiai, kurių metu mokiniai galėjo praplėsti žinias apie Europos Sąjungą, Europos Parlamentą, jų priimamus sprendimus.

Protmūšis „nuo Kvėdarnos iki Europos“

Šiandien minime 20 -ąsias įstojimo į Europos Sąjungą metines, taip pat šiemet mūsų miestelis  mini 695 gimtadienį.   Šioms datoms  paminėti gegužės 8 d. mūsų gimnazijoje vyko protmūšis „nuo Kvėdarnos iki Europos“ . Protmūšį vedė ilgametė Šilalės protmūšių organizatorė Rima Norvilienė, jai talkino Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Europos klubo nariai Jurgis ir Vytė bei mokytoja Dalia Kubaitienė.

Lietuva skaito

„Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį“ (V. M. Tekerėjus).

Išvyka į Rietavo parapijos senelių globos namus

Gegužės 2 dieną su 1b klasės mokiniais vykome į Rietavo parapijos senelių globos namus. Senelių globos namuose mokiniai susipažino ir pabendravo su ten gyvenančiais seneliais bei jiems koncertavo.

Mamos meilė – tai jėga

Mamos meilė – tai jėga, prieš kurią neatsilaiko joks blogis. Tai sakrali gyvenimo paslaptis, kurią gali suvokti, bet sunkiai gali įprasminti žodžiais. Tai didžiausios prasmės dovana šiam pasauliui ir kiekvienam žmogui.  Tik Mama žino, ką reiškia liudyti gimties stebuklą ir dovanoti žmogui gyvenimą. 

,,Kraštomanijos“ ir Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos bendri projektai

Labai džiugu, kad buvę gimnazijos mokiniai ne tik nepamiršta savo mokyklos, bet skatina dabartinius moksleivius bei jų mokytojus įsitraukti į įvairias, su ugdymusi susijusias veiklas, pasiūlo naują požiūrį į ugdymo(si) galimybes bei formas.

Pamokos ant ratų – kelionė per laiką ir erdvę

Paskutinę balandžio dieną Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus I abg  mokiniai turėjo kultūrinę, pažintinę, edukacinę kelionę „Pamokos ant ratų – kelionė per laiką ir erdvę“, tai reiškia, jog mokinių pamokos vyko kitaip.

Mepa jaunieji ambasadoriai

Sveiki sugrįžę namo...
Mepa jaunieji ambasadoriai visą savaitę keliavo po Europą: aplankė Strasbūrą, grožėjosi nuostabiuoju Paryžiumi. Jų kelionę galėjote sekti mūsų facebook paskyroje. Įspūdžiams šiek tiek „susigulėjus", bet dar neišblėsus jaunieji mepa ambasadoriai dalijosi savo įspūdžiais.